Hinweis: Diese Website ist noch in der Beta-Phase - Wir bauen zur Zeit alles auf, aber du kannst bereits deine Apps zum Mitmachen downloaden.

các kiểu cháy rừng

Cháy âm ỉ

Cháy âm ỉ thường là cháy rất chậm và không nhìn thấy được các ngọn lửa. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến lớp mùn đất và thảm mục . Do lượng khói phát triển thấp nên ngọn lửa âm ỉ có thể không bị phát hiện trong một thời gian dài.

Cháy bề mặt

Các đám cháy bề mặt đốt cháy các loại thảm mục, rác trên bề mặt (ví dụ như lá cây rụng), cỏ, rêu và thảm thực vật nhỏ (ví dụ như cây bụi và cây non). Chiều cao của ngọn lửa dao động từ vài centimet đến vài mét, và sự lan rộng của lửa có thể đạt tới tốc độ nhanh tùy theo điều kiện của gió. Các đám cháy bề mặt dữ dội có thể phát triển thành cháy tán rừng

Cháy tán rừng

Ngọn lửa ở cháy tán chiếm phần ngọn của cây và là loại cháy dữ dội nhất. Thông thường, một đám cháy tán sẽ đi kèm với một đám cháy bề mặt dữ dội. Trong trường hợp nghiêm trọng, ngọn lửa có thể cao tới vài chục mét và lan rộng với tốc độ nhanh.