Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Strige

Strige so podvrsta členonožcev. Vključujejo izključno na kopnem živeče vrste z dvo- ali trimestnim številom nog. Tisočinožci imajo telo razdeljeno na dva dela. Imajo glavno , sestavljeno iz več segmentov, in deljeno telo z vsaj štirimi opornimi členi za noge.

gallery img01

gallery img02