Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Springstaarten

Springstaarten hebben zes poten en bereiken een lengte van 0,1 mm tot 17 mm. Ze worden vooral aangetroffen in humuslagen, niet te droge bodems tot op enkele meters diepte en in rottend plantenmateriaal.

gallery img01