Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Categorie

Er zijn verschillende categorieën:

  • Virtuele peilschaal: Voor waterstandswaarnemingen als er geen peilschaal in de beek of rivier is geïnstalleerd.
  • Fysieke peilschaal: Waterstandwaarnemingen op basis van een bestaande peilschaal (liniaal) in de beek.
  • Bodemvochtigheid: Bodemvocht status voor elk oppervlak, behalve bestrating.
  • Plastic vervuiling: Waarnemingen van plastic in een waterloop of op de over.
  • Tijdelijke waterloop: de toestand van waterlopen die soms opdrogen.
  • Stromend water type: Algemene informatie voor een waterloop, inclusief informatie over de waterkwaliteit.