Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Thảm thực vật bề mặt chính

Cỏ


Cỏ là loại cây thân thảo mọc ở trong rừng hoặc vùng đất trống, bao gồm những cây lâu năm, dương xỉ hoặc các loại thực vật thân thảo có hoa. Cỏ không bao gồm các loại cây có thân gỗ.

Cây bụi / Cây tầng dưới tán

Là các cây bụi, cây non, hoặc cây trồng để làm hàng rào (chiều cao dưới 2m), nó cũng bao gồm cả cây bụi thấp như việt quất. Chủ yếu là lá, và có thể rất rậm rạp.

Cành gãy/Củi khô

Những phần của thân cây hoặc cành cây gãy, rụng rơi xuống. Chúng xuất hiện do tác động của các quá trình tự nhiên, việc khai thác rừng hoặc sự xáo trộn (ví dụ: gió lớn, bão, tuyết rơi, sâu bệnh và tỉa thưa).

Thảm mục

Thảm mục là sự tích tụ của lá cây, cành cây nhỏ rụng và chết trên nền rừng. Đôi khi có thể tạo thành một lớp cao vài centimet trên nền rừng.

Rêu

Là một loại thực vật màu xanh, thường mọc dày đặc trên đất liền, không có mô hỗ trợ. Có thể hấp thụ nhiều nước, nhưng khô hoàn toàn trong thời gian hạn hán.