Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Убактылуу агымга байкоо жүргүзүү

Агымдын учурдагы абалын кандай сүрөттөйт? Төмөнкү алты класстын бирин тандаңыз:

  • КУРГАК АГЫМ: Көзгө көрүнгөн суусу жок жана агын суусу кургак.
  • НЫМДУУ АГЫМ: There is no visible water, but the streambed is wet.
  • ОБОЧОЛОНГОН көлмөлөр: Агымда суу көлмөлөрү бар, бирок алар бири-бирине туташкан эмес.
  • АГЫП ЖАТКАН СУУ: Агымда суу бар, бирок агым көзгө көрүнбөйт.
  • ТОКТОП КАЛГАН СУУ: Суу көрүнүп турат, бирок агымдын көлөмү суунун агымы үчүн өтө аз.
  • АККАН СУУ: Суу көрүнөө агып жатат.