Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Суудагы байкоолордун түрлөрү

Сиз сууга байкоолордун ар кандай түрлөрүн жасай аласыз. Тиешелүү категорияны тандаңыз:

  • ВИРТУАЛДУУ ӨЛЧӨГҮЧ РЕЙКА: Агымда орнотулган өлчөөчү (сызгыч) жок болсо, суунун деңгээлине байкоо жүргүзүү.
  • ФИЗИКАЛЫК ӨЛЧӨГҮЧ РЕЙКА: Агымда орнотулган штаттык өлчөөчү (сызгыч) негизинде суунун деңгээлине байкоо жүргүзүү. 
  • ТОПУРАКтын нымдуулугу: ар кандай жабылбаган катмар үчүн нымдуулуктун абалы.
  • ПЛАСТИК менен  БУЛГАНУУ: Сууларда же жээкте макропластик байкоолору. 
  • УБАКТЫЛУУ АГЫМ: Кээде соолуп кала турган агымдардын агуу абалы.
  • АГЫМДЫН ТҮРҮ: Суу агымы боюнча жалпы маалымат, анын ичинде суунун кабыл алынган сапаты жөнүндө маалымат.