Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Убактылуу агымдар

CrowdWater колдонмосу менен маал-маалы менен кургай турган агымдардын динамикасын жаздыра аларыңызды билесизби? Агымда агып жаткан суунун бар же жок экенин жазуу үчүн "убактылуу агым" категориясын колдонуңуз.