Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Топурактагы нымдуулукту байкоо

Колуңуз же бут кийимиңиз менен нымдуулукту эсептеңиз. Элестетиңиз, сиз рюкзакты жерге коюп же жерге отурасыз. Эмне болоорун эң жакшы сүрөттөгөн классты тандаңыз:

  • КУРГАК:  Рюкзакты жерге коюп койсоңуз болот, ал тургай көп убакыт өткөндөн кийин дагы эле кургап калат.
  • АКЫРЫНДЫК МЕНЕН БИР АЗ НЫМ:  Сиз рюкзакты жерге коюп койсоңуз болот, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин ал акырындап нымдуу болуп калат.
  • АКЫРЫНДЫК МЕНЕН НЫМДУУ:  Рюкзакты жерге коюп койсоңуз болот, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин ал суу болуп калат.
  • Дароо НЫМДУУ:  Рюкзакты жерге койсоңуз, ал дароо суу болуп калат..
  • ЫЛАЙЛУУ:  Жерге бассаң, нымдуу топурактан кычыраган үн угулат.
  • СУУЛУУ:  Эгер сиз жерге бассаңыз, бут кийимиңиздин жанынан жерден суу чыгып жатканын көрө аласыз.
  • СУУ КАПТАГАН:  Жер бетинде суу көрүнүп турат.
  • ЖАМГЫР/КАР:  Жер бетинде кар бар же жамгыр жаап жатат - бул топурактын нымдуулугуна байкоо жүргүзүү мүмкүн эмес дегенди билдирет.