Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Байкоочу жайдын сүрөтү

Байкоо аянтын сүрөткө тартыңыз. Сүрөткө кээ бир маалымдама объектилерин кошуу менен, башка жаран окумуштуулар сайтты оңой тааный аларын текшериңиз.

Эгерде сиз виртуалдуу өлчөөчү рейка категориясын колдонуп жатсаңыз: Фондогу суунун деңгээлин (мисалы, чоң таш, дубал же көпүрө, чоң мамы) баалоо үчүн шилтеме менен агымдын багытына тик перпендикуляр сүрөткө тартыңыз. Сүрөттө суунун бети горизонталдуу экенин текшериңиз.

Эгер сиз убактылуу агымды же топурактын нымдуулугу категориясын колдонуп жатсаңыз: Байкоонун так жерин көрсөтүү үчүн тегерек же жебени кошуңуз.

Ошондой эле галереядан ылайыктуу сүрөттү тандай аласыз. Бул учурда, чекитти сактоодон мурун байкоонун күнүн жана убактысын тууралаңыз.